top-heb

דף הבית - אודות הקתדרה

הקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים ע"ש יוסף ורשלין ברדה
 
ראש הקתדרה:
 
פרופ' תמר צבי
פרופ' ללשון העברית וללשונות שמיות וראש החוג ללשון העברית, אוניברסיטת חיפה

הוועדה המייעצת:

פרופ' דבורה דימנט 
פרופ' אמריטוס בחוג למקרא באוניברסיטת חיפה
(לשעבר ראש הקתדרה ליהדות בעולם העתיק ע"ש ג'ורג' ופלורנס וייז)

פרופ' נורמן (נעם) א' סטילמן
פרופ' ליהדות וללימודי ישראל באוניברסיטת אוקלהומה

פרופ' מנחם קלנר
פרופ' אמריטוס בחוג לתולדות ישראל במגמת מחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה
(לשעבר ראש הקתדרה למורשת ההגות היהודית ע"ש סר אייזיק וליידי אדית וולפסון)

הקתדרה תתמוך בפעילות מחקרית אקדמית אודות ההיסטוריה, חיי החברה, התרבות, חיי היומיום, הלשונות, הדת והכלכלה של קהילת יהודי מצרים בכל התקופות, וכן בתרומתם של בני הקהילה בתפוצות בכל התחומים הללו. הקתדרה תקיים כנסים בנושאים אלה, תקדם שיתוף פעולה בין החוקרים בתחומים אלה ברחבי העולם, ותעודד מחקרים בנושאים הללו.
דף הבית דף הבית - אודות הקתדרה